Záznam z jednání 21. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 24.4.2023.

Související videa