Záznam z jednání 18. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 12.12.2022.

Související videa