Záznam z jednání 15. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 27.6.2022.

Související videa