Záznam z jednání 2. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 16.12.2020.

Související videa