Záznam z jednání 24. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 30.10.2023.

Související videa