Záznam z jednání 1. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 16.11.2020.

Související videa