Záznam z jednání 8. Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného 12.7.2021.

Související videa